Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новоміська громада» (код ЄДРПОУ: 04371147) був реорганізований і увійшов до складу Добромильської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Новоміська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Добромильської громади

План соціально-економічного розвитку

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням   XXVсесії  VII скликання

 II  пленарне засідання

Новоміської сільської ради

від 13.12.2019 р. № 1619

 

 

План соціально-економічного розвитку Новоміської об’єднаної територіальної громади на 2020-2023 рр.

 

Вступ

План економічного і соціального розвитку Новоміської об’єднаної міської територіальної громади на 2020-2023 роки розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Метою плану є зростання добробуту об’єднаної громади за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

План визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Новоміської об’єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки.

План розвитку для Новоміської ОТГ розроблена виходячи з загальної соціально-економічної ситуації, яка склалася на даній території для підвищення рівня життя населення громади, забезпечення позитивних змін у соціальних, економічних, побутових, освітніх, культурних, оздоровчих сферах  життєдіяльності громади. Даний соціально-економічний план слугуватиме інструментом  формулювання  місії та  цілей, основою до напрацювання щорічних програм соціально-економічного розвитку громади.

 

Аналітична частина

Нове Місто та прилеглі населені пункти Новоміської ОТГ, розташовані в північно-західній частині Старосамбірського району, за 30 км від районного центру. Територія об`єднаної громади займає 11,5 тис. га, з них 3 тис. га займають ліси, решта, це землі сг призначення. У громаді працює 4 деревообробних підприємства, 8 фермерських господарств (які займаються вирощуванням сг продукції – зернові, овочі, ягоди, тваринництво). Працює 18 магазинів різного призначення, аптеки, заклади надання побутових послуг, заклади рекреаційного характеру. Територія є привабливою для інвестицій та туризму. Завдяки близькості до кордону з Польщею одним з основних джерел доходів місцевого населення є ведення підприємницької діяльності , яка носить переважно торгівельний характер. Населення Новоміської громади проживає у приватних будинках, водопостачання здійснюється з приватних криниць та свердловин, центральна каналізація відсутня. Всі села газифіковані та електрифіковані. У селах Нове Місто, Дешичі і Чижки встановлено системи вуличного освітлення.

 До складу Новоміської ОТГ входять такі сільські ради:

 • Грушатицька с/р − с. Грушатичі, с. Дешичі, с. Саночани, с. Чижки;
 • Конівська с/р − с. Конів, с. Товарна;
 • Новоміська с/р − с. Нове Місто, с. Боневичі, с. Городисько, с. Грабівниця, с. Комаровичі, с. Посада  Ново міська;
 • Болозівська с/р − с. Болозів, с. Нижня Вовча.

Загальна чисельність населення, яке входить до складу ОТГ – 5986 осіб:  жінок – 3165, чоловіків – 2873. За віковим складом – 1120 осіб від 0-19років, від 20-35 років – 1335, від 36-55 років – 3583 осіб. У відсотковому відношенні стан зайнятості населення: 20% працездатного населення зайнято у соціально-культурній сфері, 10% у виробничій сфері, 30% займається сезонними роботами в Україні та за кордоном, 40% населення веде особисті селянські господарства.

 Об`єкти соціально-культурного призначення на території громади:

 • Новоміська ЗСШ IIII ст.,
 • 5 шкіл III ст.(Болозівська, Боневицька, Конівська, Грушатицька, Чижківська ),
 • 13 закладів культури,
 • Новоміська амбулаторія,
 • 13 ФАПів.

 

ОСН «Горизонт» та громада Новоміської громади за час спільної діяльності реалізували наступні проекти:

 • 20152016 – проект «Нові громади на карті Львівщини», який реалізовується Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Фонду Східна Європа;
 • 20142015 – мікро-проект «Створення умов для забезпечення права дітей Ново міської ср на здобуття якісної дошкільної освіти», в рамках міжнародного Словацькоукраїнського Проекту  «Дійсно разом» за фінансової підтримки Словацької Агенції з міжнародного розвитку;
 • 20132014 – проект «Енергозберігаючі заходи в ЗОШ III ст.. с. Боневичі. Реконструкція системи опалення з встановленням піролізного котла» в рамках проекту ЄСПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
 • 20122013 – проект «Реконструкція вуличного освітлення с. Нове Місто шляхом впровадження енергоощадних технологій» в рамках проекту ЄСПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
 • 20102011 – проект «Реконструкція автобусної зупинки та сільського стадіону в с. Нове місто» в рамках проекту «Органи самоорганізації населення як інструмент вирішення проблем сільських громад», який реалізовувався Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки програми розвитку Організації Об`єднаних Націй і Міністерства Закордонних Справ Данії.

Найефективнішим способом формування плану розвитку є співпраця незалежних структур,  влади з громадськістю. Для аналізу сучасного стану Новоміської ОТГ було створено робочу групу до складу якої входили працівники освіти, культури, та представники населених пунктів, які входять до складу Новоміської ОТГ. У ході роботи використовувався SWOT аналіз. У процесі аналізу визначили сильні та слабкі сторони ОТГ, а також можливості та загрози об’єднаної громади.

Сильні сторони:

 • вигідне економікогеографічне розташування на кордоні з ЄС, наявність прикордонних пунктів пропуску,
 • наявність  пам’яток культурнодуховної спадщини,
 • висока продуктивність земельних угідь,
 • розвинута мережа населених пунктів,
 • національнополітична однорідність населення з високим рівнем духовності та  культури.

 

 Слабкі сторони:

 • незадовільний транспортноексплуатаційний стан частини автомобільних доріг та недостатній рівень забезпечення інформаційно-комунікаційною інфраструктурою у сільській місцевості,
 • неналежне утримання та недостатнє фінансування більшості об‘єктів історико архітектурної спадщини,
 • відсутність каналізаційних мереж, сховищ організованого складування відходів, утилізації твердих побутових відходів, невирішеність проблеми поводження з відходами,
 • негативні демографічні тенденції: депопуляція, «старіння» населення, нелегальна трудова міграція,
 • відсутність інвестиційної активності,
 • високий рівень безробіття,
 • відсутність залізничного сполучення між Україною та Польщею, оскільки залізнична колія проходить через Нове Місто і веде до кордону.

 

Можливості:

-        зміцнення між-закордонних відносин,

-        виробництво екологічно чистої продукції сільського господарства,

-        подальший розвиток туристично-рекреаційної сфери, сільського зеленого туризму,

-        розвиток кооперації на селі,

-        збереження культурних цінностей для громади,

-        високий рівень освіченості населення.

 

 Загрози:

 • політична нестабільність у державі,
 • низька купівельна спроможність населення,
 • негативні демографічні тенденції (скорочення населення, висока трудова міграція, підвищення демографічного навантаження),
 • погіршення стану комунальної інфраструктури,
 • розширення  на окремих територіях недовіри до місцевої влади.

З урахуванням результатів проведеного аналізу, а також за результатами напрацювань робочої групи було сформульовано бачення та пріоритетні цілі розвитку громади.

 

Цілі  та пріоритети  розвитку об’єднаної територіальної громади

Новоміська ОТГ – соціально-економічний, культурно-освітній, оздоровчий, історико-краєзнавчий центр району, відкрий для інновацій.

Пріоритетні напрями  розвитку Новоміської ОТГ:

 1. Розвиток малого та середнього бізнесу у громаді, в т.ч. у аграрному напрямі
 2. Інфраструктура
 3. Медицина
 4. Культура
 5. Освіта
 6. Спортивно-оздоровчий напрям
 7. Історико-архітектурний напрям

 

Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

1.        Розвиток малого та середнього бізнесу у громаді, в т.ч. у аграрному напрямі:

  1. створення сприятливого інвестиційного клімату у громаді,
  2. створення базару  у с. Нове місто,
  3. сприяння розвитку с/г кооперацій (горіхи, печериці, овочі),
  4. налагодження надання платних с/г послуг на базі комунального підприємства,
  5. сприяння створенню підприємств з переробки с/г продукції.

 

 1. Інфраструктура:
  1. створення комунального підприємства для надання якісних житлово-комунальних послуг громаді,

2.2 закупівля спецтехніки для комунального підприємства

  1. покращення якості комунальних доріг та пішохідних зон, тротуарів громади,
  2. забезпечення вуличним освітленням всіх населених пунктів ОТГ,
  3. створення відпочинкових зон у всіх населених пунктах громади, озеленення території,
  4. забезпечення функціонування дитячих майданчиків в усіх населених пунктах громади,
  5. забезпечення організації централізованого вивозу ТПВ на території громади,
  6. виготовлення генпланів для кожного населеного пункту громади,
  7. покращення якості водостічних мереж в ОТГ,
  8. підвищення рівня безпеки у громаді шляхом встановлення відео спостереження в громадських місцях населених пунктів ОТГ,
  9. запровадження інноваційних енергозберігаючих заходів у громадських закладах,
  10. створення веб-сайту ОТГ,
  11. створення велопарковок біля громадських закладів,
  12. налагодження роботи маршрутних таксі між населеними пунктами громади (у кооперації з сусідніми селами).
 1. Медицина:

3.1. покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я: амбулаторія с. Нове Місто, ФАПів у кожному населеному пункті ОТГ,

3.2.створення мобільної групи для надання якісних медичних послуг у всіх громадах (щонайменше один раз у тиждень у ФАПах ОТГ стоматолог, педіатр, терапевт повинні здійснювати прийом пацієнтів за визначеним графіком),

3.3.покращення якості діагностування у громаді,

3.4. відкриття рентген кабінету в амбулаторії с. Нове Місто, відкриття УЗД кабінету,

3.5. промоція здорового способу життя та профілактики захворювань.

4. Культура:

4.1. покращення матеріально-технічної бази НД і бібліотек у всіх населених пунктах ОТГ,

4.2. створення інтерактивного інформаційного простору для бібліотек (закупівля комп’ютерів, проекторів, розробка та забезпечення сталої й ефективної роботи веб-сайтів бібліотек ОТГ),

4.3. поповнення бібліотечних фондів книгами (урізноманітнення бази для всіх вікових груп у всіх бібліотеках ОТГ),

4.4. створення умов для гурткової роботи у народних домах всіх населених пунктів (закупівля відповідного обладнання, костюмів і таке ін.),

4.5. створення додаткових робочих місць, для забезпечення якісної роботи НДому (щонайменше по дві людини).

5. Освіта:

5.1.покращення матеріально-технічної бази шкіл, дошкільних закладів на території ОТГ,

5.2.створення медіа-простору в школах,

5.3. забезпечення освітніх закладів громади кваліфікованими спеціалістами,

5.4. започаткування гурткової роботи в усіх навчальних закладах (танці, театральний гурток та ін.),

5.5. створення на базі Новоміської школи I-III ст. опорну школу ОТГ,

5.6. підвищення якість освіти в школах-філіях Новоміської ОТГ;

5.7. збільшення кількості місць в ДНЗ принаймні до 40 місці,

5.8. забезпечення доїзду учнів до опорної школи (закупити автобуси Школярик – щонайменше 2 шт.)[1];

6. Спортивно-оздоровчий напрям:

6.1. відкриття нових спортивних секцій у школах ОТГ,

6.2. започаткування спортивних змагань між населеними пунктами громади,

6.3. покращення якості спортивної інфраструктури в громаді,

6.4.створення спортивно-оздоровчого комплексу у громаді (тренажерний зал, басейн, лікувальні ванни та фізкультура),

6.5. розробка велосипедних маршрутів.

 

7. Історико-архітектурний напрям:

  1. розробка карти ОТГ з позначенням історичних та архітектурних пам’яток,
  2. створення історико-краєзнавчого альбому громади,
  3. реконструкція ратуші в с. Нове Місто.

Фінансове забезпечення реалізації Плану

Завдання та заходи Плану, діючі та перспективні проекти розвитку Новоміської об’єднаної територіальної громади будуть здійснюватися у тому числі за рахунок:

 • коштів державного бюджету (субвенції з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального розвитку);
 • коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади;
 • інших джерел не заборонених законодавством.

 

 

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану

Моніторинг реалізації Плану проводитиметься шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.

У ході моніторингу будуть вирішуватися завдання:

 • Контроль за реалізацією плану соціально-економічного розвитку вцілому
 • Оцінка ступеню досягнення прогресу виконання проектів
 • Аналіз інформації щодо змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку регіону для уточнення та коригування (актуалізації) цілей/пріоритетів плану соціально-економічного розвитку.

Загальний моніторинг досягнення визначених пріоритетів відбуватиметься на основі моніторингу реалізації кожного з переліку завдань в рамках відповідного пріоритету.

 

 

 

[1] у разі законодавчого врегулювання реформи освіти в Україні


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування